KTO SÚ INŠTRUKTORKY MASÁŽE?

Certifikované inštruktorky masáže dojčiat (Certified Instructor of Infant Massage alebo skrátene CIMI) sú inštruktorky vyškolené a certifikované v rámci medzinárodného programu IAIM. Každá z inštruktoriek prešla 4-5 dňovým intenzívnym kurzom a teoretickou i praktickou skúškou podľa pravidiel IAIM pod vedením certifikovaných lektorov (Certified Trainers) - Kirsty Hawthorn (IRE) a Helen Moses (USA). Počas svojej praxe musia všetky CIMI rešpektovať pravidlá a politiku IAIM a môžu byť aktívnymi členkami IAIM. 

ORGANIZUJÚ KURZY PRE RODIČOV A PESTÚNOV DETÍ VO VEKU DO JEDNÉHO ROKA. MASÁŽ NA KURZOCH PREDVÁDZAJÚ LEN NA BÁBIKÁCH. MIMO KURZOV INÉ AKO SVOJE DETI NEMASÍRUJÚ, POKIAĽ NEMAJÚ INÉ VZDELANIE ALEBO PROFESIU. 

                              AKO SA STAŤ                                  INŠTRUKTORKOU MASÁŽE DOJČIAT?

Pokiaľ sa aj vy chcete stať certifikovanou inštruktorkou masáží a pomáhať tak rodičom vytvárať láskyplný vzťah so svojimi deťmi, máte jedinečnú šancu prihlásiť sa na kurz pre inštruktorov v programe IAIM. Posledný kurz sa konal v dňoch 14.  - 18. január 2015 v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách

Najbližší termín kurzu na Slovensku nie je stanovený. Kontaktujte nás a budeme vás informovať. Rovnake kurzy sú organizované aj Českej republike. Najbližšie termíny  25. – 29. 3. 2017 v Prahe  a  15. – 19. 11. 2017 v Prahe.  Kontakt a viac informácií hľadajte na stránke misa-cz.com 

Kurz je určený pre všetkých, ktorých baví práca s deťmi. Dokonca aj pre mamičky na materskej, ktoré hľadajú spôsob svojej realizácie popri starostlivosti o svoje dieťatko. Nepotrebujete mať žiadne špeciálne skúsenosti. Stačí, ak prídete s otvoreným srdcom.

5-dňový intenzívny kurz z programu medzinárodnej organizácie IAIM sa skladá z teoretickej a praktickej prípravy. Teoretická príprava zahŕňa prednášky a cvičenia hmatov pod vedením lektorky. Počas praktickej prípravy si každý z účastníkov vyskúša viesť kurz s rodičmi a ich bábätkami. Svojím obsahom je tento kurz veľmi obohacujúci. Z vlastnej skúsenosti Vám vieme potvrdiť, že vás obohatí nielen ako budúce inštruktorky, ale aj ako ženy a mamičky.

Prečo hovoríme o intenzívnom kurze? Kurz je intenzívny z hľadiska svojho obsahu, ale aj svojim trvaním. Každý deň začíname o 9,00 ráno a končíme najskôr o 18,00 večer. Keďže väčšina účastníčok má kopec mamičkovských povinností, pre zjednodušenie organizácie vašej účasti sa kurz koná vo forme predĺženého víkendu. Ako vhodné školiace priestory sa nám osvedčili priestory materských centier.

Po absolvovaní kurzu získate certifikát o jeho absolvovaní, ten vás však neoprávňuje organizovať kurzy ako certifikovaná inštruktorka. Certifikát získate až po absolvovaní skúšky, ktorú každá z účastníčok absolvuje individuálne v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Preto čim skôr budete schopné skúšku odovzdať, tým skôr môžete začať s vlastnou praxou.                                            

Kontaktujte nás na adrese masazedojciat@gmail.com alebo na tel. čisle 0915 758 862